Preferentie & Essentie

 

Artikel 5: Preferenties

5.1 Op verzoek van de boeker kan er een preferentie (dit is een voorkeur ergens voor, bijvoorbeeld een plek in de zon) worden aangevraagd.
5.2 Olympia kan voor het administreren en uitvoeren van de preferentie een vergoeding vragen. De hoogte van deze vergoeding wordt bij het verzoek gecommuniceerd.
5.3 Olympia kan ook tijdens het boekingsproces preferenties aanbieden tegen een vergoeding.
5.4 De boeker kan geen rechten ontlenen aan een preferentie. Komt de preferentie niet tot stand, dan vervalt de vergoeding.

 

Essentie
Een essentie betekent dat u de reis niet wilt boeken als niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Als u een essentie duidelijk opgeeft als essentie, geldt deze als ontbindende voorwaarde wanneer niet kan worden voldaan aan de essentie. Bij essenties kunt u denken aan een accommodatie zo dicht mogelijk bij het toilet. Essenties zijn bijna altijd medische verplichtingen. Er kan u daarom ook om een doktersverklaring worden gevraagd bij medische essenties.

Tip: vraag per email bevestiging van de acceptatie van uw essentie. Verzochte essenties op uw boeking zijn pas bindend zodra deze door de touroperator zijn bevestigd. Vraag de Olympia Camping Group per mail om deze bevestiging.

Let op: Aan essenties zijn kosten verbonden. Niet alle essenties kunnen overal worden aangenomen.Bij essentieverzoeken die leiden tot extra kosten voor de touroperator mag de touroperator een bescheiden vergoeding aan u in rekening brengen.

 

Verschil preferentie en essentie
Geeft u uw essentie niet duidelijk aan, dan wordt deze beschouwd als een preferentie. Een preferentie is een voorkeur, maar wordt niet gezien als een noodzakelijkheid.
Kan aan de preferentie niet worden voldaan? Dan gaan wij ervan uit dat u de reis wel wilt boeken. Uw reis wordt dan ook ingeboekt en u bent de reissom verschuldigd. Bij preferenties moet u denken aan voorkeuren die voor u geen vereiste zijn. Bijvoorbeeld een accommodatie aan het water omdat u dat zo leuk vind.